• Papelaan 85-d, 2252 EG Voorschoten
  • 0715321442
  • .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)
Algemene vragen

Gidia Jacobs werkt op maandag (ook ‘s avonds), dinsdagochtend en vrijdag. Marjo Ramakers werkt op donderdag en vrijdag

Gidia Jacobs werkt op maandagavond. Op dit moment is er niet direct plek op de maandagavond. Wel kunt u zich op de wachtlijst laten plaatsen voor de maandagavond. Vult u dan het aanmeldformulier in en schrijft u erbij dat het verzoek om maandagavond betreft.

Wij spreken de duur van het gesprek in overleg met u af, doorgaans tussen één en anderhalf uur.

Wij hebben hebben op dit moment een aanname stop, behalve voor coaching en supervisie. 
 

Als u een klacht heeft over een van ons, stellen wij het op prijs als u dit eerst met ons bespreekt. Als u zich onvoldoende gehoord voelt in uw klacht, kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachten-functionaris, die u ondersteunt bij het indienen en bij de verdere afhandeling. Download hier de klachtenfolder

Psychische gezondheid

Dat kan altijd. Als u iets vergoed wil krijgen van de zorgverzekering moet u altijd een verwijzing hebben. Zie daarvoor het uitgebreide document over kosten en vergoedingen

Contracten gelden uitsluitend voor zorg die vergoed wordt uit de basis verzekering. Dit heeft betrekking op generalistische basis ggz. Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars. 

Vanaf 1 januari 2017 moet iedere aanbieder van vergoede psychologische zorg een geregistreerd kwaliteitsstatuut hebben. 

Als u het kwaliteitsstatuut wilt inzien, kunt u dit hier downloaden.

Relationele en Seksuele gezondheid

Soms is een eerste gesprek met z’n tweeën zinvol, soms is eerst een gesprek met ieder apart beter. We doen graag alles in overleg met u.

Wij spreken de duur van het gesprek in overleg met u af, doorgaans tussen één en anderhalf uur.

Dat kan als u zelf betaalt. Als u aanvullend verzekerd bent is het goed om navraag te doen bij uw zorgverzekeraar of u recht heeft op (gedeeltelijke) vergoeding en of een verwijzing noodzakelijk is.

Relatietherapie zit sinds 2014 niet meer in het basispakket. Bij sommige zorgverzekeraars wordt dit vergoed uit de aanvullende verzekering.

Zie “tarieven en vergoedingen”.

Seksuologische hulp zit sinds 2014 slechts voor een beperkt aantal klachten in het basispakket. Bij sommige zorgverzekeraars wordt het (gedeeltelijk) vergoed uit de aanvullende verzekering. 
Zie “Tarieven en Vergoedingen”. Zie informatie van de NVVS hierover.

Bij seksuologische hulp starten wij altijd met een gesprek. Als er een lichamelijk onderzoek nodig is doet Marjo Ramakers dit. Zij maakt daarvoor met u een afzonderlijke afspraak bij de Rooseveltkliniek in Leiden.

Coaching

U kunt voor coaching kiezen zonder dat er sprake is van psychische klachten. De coachee wil dan bv een klankbord of wil bepaalde dilemma’s bespreken. Met name als de psychische klachten niet ernstig of tijdelijk van aard zijn, is het verschil tussen coaching en psychische hulp klein.

De minister bepaalt de BTW over goederen en diensten. BTW is aftrekbaar van de belasting als u een eigen onderneming heeft en btw-plichtig bent. Sinds april 2020 gelden er nieuwe regels omtrent BTW op coaching. Gidia Jacobs is sinds april 2020 vrijgesteld van BTW over coaching. Dit kan in de toekomst veranderen.

Werkgevers zijn vaak bereid om (een deel van) het coachingstraject te vergoeden. Daar heeft de werkgever vaak aparte budgetten voor gereserveerd.